192 khz

Posts Tagged ‘192 khz’

24-bit 192 kHz music distribution makes no sense?